SKYDDA DIN SYRAMANTEL

SKYDDA DIN SYRAMANTEL

Skydda dig mot bakterier, virus och svampinfektioner genom att ta hand om din huds syramantel. Huden utgör kroppens första försvarslinje mot de angrepp av bakterier, virus och svamp som vi utsätts för varje dag då kroppen försöker binda vatten för att återfukta och bibehålla huden mjuk och hindra den från att torka ut.

I vattnet som återfuktar huden finns det t.ex. bakterier som kan tränga igenom huden och skapa infektioner. Varför är det så viktigt att ta hand om sin syramantel? Kroppen skapar syramanteln som ett naturligt första skydd via en tunn pH-sur hinna över hela det yttersta hudlagret på kroppen och bildar då en pH-miljö skild från den pH-basiska miljö som finns inne i kroppen i t.ex. blodet. Genom att tvinga bakterier att anpassa sig till en pH-sur miljö gör kroppen det svårare för de bakterier som tar sig in i kroppen att anpassa sig och på så vis kan kroppen undvika flertalet infektioner.

Hur tar man hand om syramanteln?

Undvik i mesta möjliga mån att använda basiska hudvårdsprodukter, d.v.s. de som har ett pH-värde över 7. Återfukta istället huden regelbundet med en pH-sur hudvårdsprodukt eller med en naturlig vegetabilisk olja. Använd därefter hudvårdsprodukter som är pH-balanserade. Eftersom syramanteln finns över hela huden är det även viktigt att tänka på pH-halten i de produkter som du använder till kropp och hår, det är ibland allt för lätt att lägga fokus på ansiktsprodukterna och inte vara lika noga med resten.  Självklart erbjuder Sense for beauty ett stort antal ekologiska produkter för både ansikte, kropp och hår, som kommer att ta hand om din hud och din syramantel på bästa sätt. 

2016-09-14 23:10